REGEL 8 VEILIGHEID

 

De staten zijn verantwoordelijk

voor de veiligheid van de mensen met een handicap.

 

De staten moeten ervoor zorgen dat mensen met een handicap

voldoende geld krijgen

wanneer ze geen loon ontvangen,

of als ze te weinig betaald worden

of als ze helemaal niet kunnen werken

omdat ze een handicap hebben.

 

De staten moeten ervoor zorgen dat

er rekening gehouden wordt

met de extra kosten die gemaakt worden

omwille van de handicap.

 

Sociale bijstand of verzekering

Staten die sociale bijstand

of verzekering toekennen moeten ervoor zorgen

dat mensen met een handicap dezelfde rechten hebben

als anderen.

 

Hulpverleners

De staten zullen ervoor zorgen

dat mensen die hulp verlenen aan mensen met een handicap

ook bijstand en een uitkering ontvangen.

 

Onafhankelijkheid

De staten zullen ervoor zorgen

dat personen met een handicap met een pensioen

of tijdelijke invaliditeitsuitkering

een opleiding krijgen of hulp bij hun job

zodat ze onafhankelijk zijn en een loon krijgen.