REGEL 12 GODSDIENST, GELOOF EN KERK

De staten moeten steun geven aan die mensen

die mensen met een handicap helpen bij het bijwonen van misdiensten.

De mensen met een handicap zullen in staat zijn elk soort mis bij te wonen.

Ze zullen daar niet anders dan anderen behandeld worden.

De staten moeten ervoor zorgen dat alle soorten priesters

en anderen die in de kerk werken

informatie over mensen met een handicap ontvangen.

De staten zullen er ook voor zorgen dat

de mensen met een handicap boeken over het geloof krijgen

die ze kunnen lezen,

in braille, op cassette, video of in eenvoudige versie.

De staten en de kerken moeten

de verenigingen voor mensen met een handicap raad vragen

wanneer ze boeken voor mensen met een handicap schrijven.  - - 25