REGEL 18 VERENIGINGEN VOOR MENSEN MET EEN

HANDICAP

De staten zullen aan de verenigingen voor mensen met een handicap het

recht geven

om te spreken in naam van de mensen met een handicap van het land

en ze zullen hen de kans geven om erop te wijzen

wanneer er een beslissing genomen moet worden over bepaalde kwesties.

De staten zullen de verenigingen voor mensen met een handicap van

subsidies voorzien

en de mensen met een handicap en hun gezinnen steunen

door verenigingen voor mensen met een handicap op te richten.

De staten zullen samenwerken en praten met

de verenigingen voor mensen met een handicap.

De verenigingen voor mensen met een handicap zullen uitleggen

wat mensen met een handicap nodig hebben,

deelnemen in de planning

en onderzoeken hoe steun en diensten

voor de mensen met een handicap in hun werk gaan.

Ze zullen anderen ook over mensen met een handicap vertellen

zodat ze meer begrijpen en weten.

De verenigingen voor mensen met een handicap kunnen op verschillende

manieren een belangrijke rol spelen.

Misschien door het werken in commissies,

door mee te werken aan onderzoeken,

en door hun kennis te delen.  - - 30