REGEL 14 BELEID EN PLANNING

De staten moeten ervoor zorgen dat er altijd rekening wordt gehouden met

de mensen met een handicap wanneer er beslissingen worden genomen over

dingen die het leven van mensen met een handicap beïnvloeden.

De staten zullen gebruik maken van de diensten van de verenigingen voor

mensen met een handicap wanneer ze beslissingen nemen over zaken

die de situatie van de mensen met een handicap kunnen veranderen.

De noden en belangen van de mensen met een handicap

zullen deel uitmaken van de normale planning

en zullen niet als ongewoon behandeld worden.

De staten dragen de grootste verantwoordelijkheid voor de mensen met een

handicap in hun land, maar ook anderen dragen verantwoordelijkheid.

Iedereen die steun, diensten of informatie levert

moet ervoor zorgen dat die ook aan mensen met een handicap geleverd

wordt.

De staten moeten het makkelijker maken voor de plaatselijke machthebbers

om plannen te ontwerpen die voldoende aangepast zijn

voor mensen met een handicap

en opleidingen te voorzien voor bedienden.  - - 27