REGEL 5 HANDICAPVRIENDELIJKE OMGEVING, INFORMATIE EN HULP BIJ PRATEN

 

De staten moeten begrijpen

hoe belangrijk het is voor mensen met een handicap

1.       om naar buiten te kunnen komen

2.       om informatie te verkrijgen

3.       en om te kunnen praten met anderen.

 

Straten en huizen

De staten moeten ervoor zorgen dat er regels zijn om straten, huizen, treinen, bussen, enz.  aan te passen aan mensen met een handicap.

 

De mensen die beslissen over hoe huizen, wegen, steden en andere plaatsen gebouwd moeten worden, moeten informatie krijgen over mensen met een handicap.

Voor ze beginnen bouwen moeten er beslissingen genomen worden over hoe dingen handicapvriendelijk gemaakt kunnen worden.

 

Wanneer regels opgesteld worden en plannen gemaakt worden voor het bouwen van nieuwe huizen of wegen, moet er samengewerkt worden met verenigingen voor mensen met een handicap.

 

Informatie en verschillende manieren van praten

Mensen met een handicap moeten informatie krijgen over hun handicaps, over hun rechten en over de beschikbare diensten.

De informatie zal op zo een manier gebracht worden dat de persoon met een handicap ze zelf kan begrijpen.

  • Braille, cassettebandjes, grote druk en andere technieken zullen gebruikt worden voor mensen met een visuele handicap.
  • Slechthorenden zullen op een vergelijkbare manier voor hen bestemde informatie ontvangen.
  • Doventolken zullen beschikbaar zijn zodat doven met andere mensen kunnen praten.
  • Gebarentaal zal gebruikt worden in scholen voor dove kinderen.

 

Mensen met andere handicaps die informatie nodig hebben mag men ook niet vergeten.

 

TV en computers

De staten zullen TV, radio en kranten vragen informatie voor mensen met een handicap te leveren

op een gepaste manier.

 

Informatie via computers zal voorgesteld worden op een manier die ook mensen met een handicap begrijpen.

 

Verenigingen voor mensen met een handicap zullen om raad worden gevraagd voor een nieuwe methode voor het verspreiden van informatie ontwikkeld wordt.