REGEL 15 WETTEN

De staten moeten erop toezien

dat de mensen met een handicap opgenomen worden

in alle wetten die te maken hebben

met de rechten en plichten van mensen met een handicap.

De mensen met een handicap moeten kunnen stemmen

en hun rechten uitoefenen zoals andere mensen.

Verenigingen voor mensen met een handicap moeten benaderd worden

wanneer nieuwe wetten geschreven worden

die invloed hebben op het leven van mensen met een handicap.

De rechten van de mensen met een handicap mogen opgenomen worden

in de gewone wetten,

maar er mogen ook speciale wetten geschreven worden

voor de mensen met een handicap.

Er kunnen wetten nodig zijn om te voorkomen

dat mensen met een handicap slecht of onrechtvaardig

behandeld worden, zoals wetten tegen

verschillende soorten van geweld naar mensen met een handicap toe.  - - 28