REGEL 22 SAMENWERKING TUSSEN DE STATEN

De staten zullen hun krachten bundelen

voor participatie en gelijkheid voor mensen met een handicap.

De staten zullen actief meebeslissen

in het handicapbeleid van de VN

en ze zullen rekening houden met de mensen met een handicap

wanneer ze akkoorden sluiten.

De staten zullen steun verlenen aan samenwerking

tussen mensen met een handicap, verenigingen, onderzoekers en personeel.

Verenigingen voor mensen met een handicap zullen een actieve rol spelen in

de VN

en in andere organisaties waar landen mee samenwerken.  - - 33

ONDERZOEK EN CONTROLE

De VN zal een bijzonder persoon uitzenden

om te onderzoeken en te controleren

hoe de staten de regels naleven.

Deze persoon zal bijzonder veel weten over handicaps

en zal samenwerken met verenigingen van mensen met een handicap,

die zullen optreden als deskundigen.

Hij zal de bestaande problemen bekijken

en oplossingen voorstellen.

Verschillend in verschillende landen

Wanneer hij de verschillende landen controleert

moet hij zich bewust zijn van de manier waarop de mensen leven

in dat bepaalde land.

Hij zal de staten vragen

hoe zij de regels toepassen

en hij zal advies geven.

Hij zal samenwerken met collega's van de VN

en verslagen schrijven.

De VN zal ook raadgevers aanstellen

als zij over de nodige middelen beschikt.

Zij zullen congressen over de regels organiseren,

richtlijnen voor het naleven van de regels omschrijven

en informatie over de regels verspreiden.