REGEL 7 WERK

 

De staten moeten ervoor zorgen

dat mensen met een handicap werk vinden.

Ze moeten gelijke kansen krijgen om te werken

in de stad en op het platteland.

Er kunnen geen wetten en regels bestaan

die zeggen dat mensen met een handicap

niet tewerkgesteld mogen worden.

 

De mensen met een handicap op gewone werkplekken

De staten zouden steun moeten voorzien zodat mensen met een handicap

gewone werkplaatsen kunnen innemen.

 

Dit kan door middel van beroepsopleidingen,

speciale jobs voor mensen met een handicap,

leningen, geld of belastingvermindering voor bedrijven

die mensen met een handicap in dienst hebben.

 

Betere werkomgeving

 

De staten zullen steun voorzien voor werkgevers

zodat ze de werkomgeving beter aangepast kunnen maken

voor mensen met een handicap, en

hulpmiddelen, gereedschap en nieuwe technieken kunnen ontwikkelen.

 

Persoonlijke hulpverlening en tolken kunnen

mensen met een handicap helpen bij hun werk in een normale

werkomgeving.

 

De staat kan mensen met een handicap in dienst nemen

 

De staten zelf moeten ervoor zorgen dat mensen met een handicap

aangenomen worden door de staat of plaatselijke machtshebbers.

 

Veilige werkplekken

De staten moeten ervoor zorgen dat de werkomgeving niet gevaarlijk is

zodat mensen zich niet verwonden op het werk.

Mensen die een werkongeval gehad hebben,

zullen de nodige opleiding en zorg ontvangen.

 

Werken met steun

Het doel van mensen met een handicap

zou altijd een gewone job moeten zijn.

Wanneer dit niet mogelijk is zouden mensen met een handicap

met hulp of in kleine groepjes moeten kunnen werken.

 

Het is echter belangrijk dat deze jobs

mensen met een handicap de kans geven om later een gewone job te

verkrijgen.

 

De staten moeten samenwerken met de verenigingen voor mensen met een

handicap om mensen met een handicap opleidingen en werk te kunnen bieden.

Soms kunnen deeltijds werk, een persoonlijke assistent

of bijzondere werkuren nodig blijken.

 

  - 18 -