31-10-2016

Met deze link https://www.internetconsultatie.nl/toegankelijkheid vraagt de overheid je om te reageren op het concept besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte.

In deze blog de strekking van de reactie.

Het is zover! 14 juli 2016 is het ‪#‎VNverdrag‬ echt van kracht in Nederland. ‪#‎adamzuidoost‬ ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag.

Toegankelijkheid = geen gunst. Toegankelijkheid = de norm

 

Na 10 jaar is het zo ver: het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking treedt in werking! De positie van mensen met een beperking wordt daarmee sterker.

 

Wat verandert er?

 

De overheid zal wetten / beleid moeten doorlichten en sommige moeten aanpassen. De overheid (landelijk en lokaal) heeft met het VN-verdrag de plicht om te gaan werken aan een meer inclusieve samenleving. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen.

 

De wet Wgbh/cz (Wet gelijke behandeling op grond van handicap / chronische ziekte) is uitgebreid. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven & geldt nu óók voor diensten  van horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Dat betekent dat zij verplicht zijn om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en assistentiehonden toe te laten.

 

Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Gemeenten noemen hun Plan van Aanpak ook wel ‘Lokale inclusie agenda’.

 

Het College voor de Rechten van de Mens gaat uitvoering VN-Verdrag in Nederland volgen.  Mensen kunnen bij de rechter gelijke rechten afdwingen.

  

VN Panels met mensen een brede diversiteit aan beperkingen gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan gemeenten en maatschappelijke organisaties.

 

Over 2 jaar moet Nederland aan de VN laten zien welk vooruitgang geboekt is.

 

Verder dan fysieke toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een belangrijk thema, maar het VN-Verdrag gaat verder dan alleen toegankelijkheid. Ook voor onderwijs, arbeid, vrije tijd en wonen gelden gelijke rechten voor mensen met een beperking.

 

Daarnaast gaat het verdrag gaat niet alleen over fysieke toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel, maar ook over deelname aan de samenleving voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of psychische beperking.

 

Meer weten over het VN-verdrag?

Bekijk de website VN Verdrag Waarmaken

Bron: www.kennispleingehandicaptensector.nl 

Lees ook de kritische blik van Wim Peters

14-6-2016 Nederland heeft vandaag het geratificeerde VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking bij de VN in New York afgeleverd. Een officieel moment. Over 30 dagen, op 14 juli treedt het verdrag in werking!

14-6-2016 Wat gaat Nederland doen aan realisatie van het VN-Verdrag gehandicapten?

14-6-2016 Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.

20 mei 2016

Nu ook gepubliceerd in het staatsblad.

12 april 2016

is het VN-verdrag inzake gelijke kansen voor personen met een handicap unaniem aangenomen door de Eerste Kamer. Een historische dag dus!

 

We hebben ook een Facebookpagina waar we informatie delen over gelijk en gelijkwaardige kwesties.

 

https://www.facebook.com/Gelijkwaardig/

10-4-2016

 

De Coalitie voor Inclusie geeft een handig overzicht

Bron: behandeling-vn-verdrag

 

De laatste versie van het verdrag klik hierop

 

21-1-2016

De Tweede Kamer stemt in met het verdrag.

VN-verdrag aangenomen door de 2de kamer.

13-9-2015

De wetsvoorstellen, de Goedkeurings- en Invoeringswet, waarmee het VN-verdrag officieel wordt geratificeerd,

worden in oktober behandeld in de Tweede Kamer.

Bron: Iederin.nl/goed-nieuws--behandeling-vn-verdrag

 

De laatste versie van het verdrag klik hierop

 

02 jul 2015 Tweede Kamer stemt voor toegankelijkheid in nieuwe Omgevingswet

 

12 juni 2015 Kabinet eens over uitvoering VN-verdrag

 

Coalitie flyer HET VN VERDRAG in vogelvlucht

 

29 maart 2015 CoalitieNieuws stand van zaken vn verdrag

 

Wat betekent ratificatie op de werkvloer?

www.movisie.nl blog-ratificatie-vn-verdrag

Wetsvoorstellen VN-verdrag naar de Tweede Kamer

www.vnverdragwaarmaken.nl actueel 446

Hou ook de Facebookpagina VN-verdrag in de gaten

www.link naar pagina